1. Ana Sayfa
  2. Akademik Personel Alımı

Boğaziçi Üniversitesine 28 Araştırma Görevlisi Alınacak

Boğaziçi Üniversitesine 28 Araştırma Görevlisi Alınacak
Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı
0

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlama Tarihi : 01.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 15.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 22.11.2021
Sınav Giriş Tarihi : 26.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 03.12.2021
Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.boun.edu.tr
* Atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

BAŞVURULAR;
Fakültelerin ilgili Bölüm Başkanlıkları ile Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.
Başvuru için Gerekli Belgeler:
1. Eksiksiz doldurulmuş fotoğraflı ”Akademik Görev için Müracaat Formu” (Başvuru birimlerinden alınabilir.),
2. Lisans / Lisansüstü diploması fotokopisi,
3. Resmi transkript (Lisans),
4. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora Öğrenci Belgesi,
5. ALES sonuç belgesi fotokopisi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.),
6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi fotokopisi (YDS veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan alınan muadili puanı gösteren belge),
7. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
Başvuru için ”Akademik Görev için Müracaat Formu” http://www.boun.edu.tr/tr-TR/Content/Calisanlar/Formlar adresinden indirilip eksiksiz olarak doldurulmalı ve ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır

BİRİM BÖLÜM ABD KADRO UNVANI KADRO SAYISI KADRO DERECESİ ALES YDS / EŞDEĞERİ ÖZEL ŞARTLAR
Biyomedikal Mühendisliği
Enstitüsü
Biyomedikal Elektronik Araştırma Görevlisi 1 4 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Biyomekanik ve Biyosibernetik Araştırma Görevlisi 2 4 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Protez Malzemeleri ve
Yapay Organlar
Araştırma Görevlisi 1 4 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Protez Malzemeleri ve
Yapay Organlar
Araştırma Görevlisi 1 5 75 – SAY 85 Biyomedikal Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Çevre Bilimleri Enstitüsü Çevre Teknolojisi Araştırma Görevlisi 1 5 70 – EA 80 Çevre Teknolojisi anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Genel Biyoloji Araştırma Görevlisi 1 4 75 – SAY 85 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü veya Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Moleküler Biyoloji Araştırma Görevlisi 1 5 75 – SAY 85 Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tezli yüksek lisans mezunu olmak.
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında
doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat
Fakültesi
Sosyoloji Sosyometri Araştırma
Görevlisi
1 6 70 –
EA
85 Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans
yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Yakınçağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1 5 80 – SÖZ 85 Tarih alanından lisans mezunu olmak.
Tarih alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Yeniçağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1 4 80 – SÖZ 85 Tarih alanından lisans mezunu olmak. Tarih alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Fen – Edebiyat Fakültesi Tarih Eskiçağ Tarihi Araştırma Görevlisi 1 6 80 – SÖZ 85 Tarih alanından lisans mezunu olmak. Tarih alanında tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat İktisat Teorisi Araştırma Görevlisi 1 4 80 – EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Teorisi Araştırma Görevlisi 1 5 80 – EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İktisat İktisadi Gelişme ve Uluslararası
İktisat
Araştırma Görevlisi 1 6 80 – EA 85 İktisat alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Siyaset ve
Sosyal Bilimler
Araştırma Görevlisi 1 5 80 – EA 85 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yönetim Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 4 80 – EA 85 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya
doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem Araştırması Araştırma Görevlisi 1 4 85 – SAY 85 Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Araştırma Görevlisi 1 5 85 – SAY 85 Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tezli
yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Bilimleri Araştırma Görevlisi 1 4 85 – SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Donanımı Araştırma Görevlisi 1 5 85 – SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Araştırma Görevlisi 1 4 85 – SAY 85 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora
yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Ulaştırma Araştırma Görevlisi 1 5 75 – SAY 80 İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Araştırma Görevlisi 1 5 75 – SAY 80 İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Devreler ve Sistemler Araştırma Görevlisi 1 5 80 – SAY 85 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik – Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Elektronik Araştırma Görevlisi 1 4 80 – SAY 85 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik – Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak
Mühendislik Fakültesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Araştırma Görevlisi 1 4 80 – SAY 85 Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik – Elektronik Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fen Bilgisi Eğitimi Araştırma Görevlisi 1 5 70 – SAY 85 Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programı mezunu olmak. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi veya Fen Bilimleri Eğitimi lisansüstü programında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.

Yorum Yap