1. Ana Sayfa
  2. Akademik Personel Alımı

Süleyman Demirel Üniversitesi 14 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi alacak

Süleyman Demirel Üniversitesi 14 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı
0

Süleyman Demirel Üniversitesi 14 öğretim üyesi ve 4 öğretim görevlisi alacak.

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

2  Kasım  2018  tarihli  ve  30583  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Devlet  Yükseköğretim  Kurumlarında  Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik”  kapsamında  Üniversitemizin  çeşitli  birimlerine  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1 – Başvurular sadece Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır.
2 – Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
3  –  Adaylar  öncelikle  https://ikbasvuru.sdu.edu.tr  adresinde  yer  alan  çevrimiçi  (online)  başvuru  sistemine  kayıt  olduktan  sonra  kişisel  bilgilerini doldurup  Öğretim  Üyesi  Personel  Alımı  İlanı  için  müracaat  işlemlerini  başlatacaktır.  Müracaat  eden  adaylar  başvurmak  istediği  ilan  numarasını  seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır.
4  –  Başvurular  üzerinde  güncelleme  yapılmak  istenildiğinde  mevcut  başvuru  silinerek,  “İşlemler-Başvuru  Sürecindekiler”  menüsünden  yeniden
başvuru oluşturulabilecektir.
5 – Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.
6 – Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye, basılı dosya dizi pusulasına ve öğretim üyesi adayı özgeçmiş formu’na http://persdb.sdu.edu.tr internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.
7 – Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca elektronik ortama yüklenen dosyanın basılı nüshasını ilanımızın süresi içinde Doçent kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar şahsen veya posta ile ilgili birime dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

1 – Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)
2  –  Askerlik  bilgisi  ilgili  servislerden  otomatik  olarak  gelmektedir.  Aday,  askerlik  bilgisinin  eksik  olduğunu  düşünüyor  ise  buna  ilişkin  belgeyi
ekleyecektir.
3 – Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerenin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici  mezuniyet  belgesi  (Yabancı  yükseköğretim  kurumu  mezunlarının  diplomalarının  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  denkliğini  gösteren  onaylı belge).
4 – Yabancı Dil bilgisi (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday,
Yabancı Dil bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeleri ekleyecektir.
5 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste.
6 – Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)
7 – Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

C- GENEL AÇIKLAMALAR

1 – İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
2  –  Adaylar  sadece  bir  ilan  numarası  ile  ilan  edilen  kadrolardan  sadece  bir  kadroya  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  kadroya  başvuran  adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3 – 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un Ek 38 inci maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
4 – 334-338-339 ve 345 İlan numarası belirtilen birim/bölüm ve anabilim dalında bulunan unvanlara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın “Ülke kalkınmasında  öncelik  arz  eden  alanlar  ile  öğretim  üyesi  temininde  güçlük  çekilen  alanlar”  için  istihdam  edilmek  üzere  belirlenen  ilave  atama  izni kapsamında atama yapılacaktır.

İLAN NUMARASI BİRİM BÖLÜM ABD/ASD/PRG UNVAN DERECE ADET NİTELİĞİ
332 Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasötik Botanik Doçent 1 1 Farmasötik Botanik alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
333 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1 Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doçentlik unvanına sahip olmak.
334 Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji Doktor Öğretim
Üyesi
1 2 Klinik psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
335 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Yakın Çağ Tarihi Doçent 1 1 Yakıncağda Türk toplulukları tarihi alanında çalışmalar yapmış olmak.
336 Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Topoloji Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Matematik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Topoloji ve kombinatorik
alanlarında çalışmış olmak.
337 Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Ticaret Hukuku Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Ticaret Hukuku anabilim dalında doktora
yapmış olmak.
338 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anayasa Hukuku Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak.
339 Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak. Hukuk Tarihi alanında doktora yapmış olmak.
340 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1 Yönetim ve Strateji alanında doçentlik unvanına sahip olmak. Algılama Yönetimi alanında çalışma yapmış olmak.
341 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Kurumsal İletişim Doçent 1 1 Kurum içi iletişim üzerine çalışma yapmış olmak.
342 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Reklamcılık ve Tanıtım Doktor Öğretim Üyesi 1 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Tüketici davranışları alanında çalışma yapmış olmak.
343 İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Araştırma Yöntemleri Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Yöntembilim
alanında çalışma yapmış olmak.
344 İletişim Fakültesi Gazetecilik Bilişim Doktor Öğretim
Üyesi
1 1 Gazetecilik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Sosyal medya alanında çalışma
yapmış olmak.
345 Sağlık Bilimleri Ebelik Ebelik Doktor Öğretim Üyesi 1 2 Ebelik anabilim dalında veya Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği anabilim dalında doktora yapmış olmak.

Yorum Yap