1. Ana Sayfa
  2. Akademik Personel Alımı

Üniversite 11 Öğretim Üyesi Alacak

Üniversite 11 Öğretim Üyesi Alacak
Diş Hekimliği Fakültesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.
0

Üniversite 11 Öğretim Üyesi alacaktır. Beykent Üniversitesi Diş  Hekimliği  Fakültesi,  Fen- Edebiyat  Fakültesi,   Güzel  Sanatlar  Fakültesi,  İletişim  Fakültesi,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine çeşitli alanlarda; 11 Öğretim Üyesi alacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru

Doçent  kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü  belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim  durumunu  gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını  kapsayan  dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Başvurular  bu  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  T.C. Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  aracılığı  ile  yapılabilir. Postadaki  gecikmeler  ve  eksik  belge  ile  yapılan  başvurular dikkate  alınmaz.  İnternet  üzerinden başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için  gerekli  belgeler  ve  diğer  tamamlayıcı  bilgiler  ilgili birimlerden öğrenilecektir.

Kadro Sayısı ve Unvanları

Beykent Üniversitesine 11 Öğretim Üyesi alınacak
Beykent Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alacak

İlan metni için tıklayınız

Yorum Yap