1. Ana Sayfa
  2. Memur Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Din Görevlisi Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 Din Görevlisi Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı
0
Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna  göre  4-B  sözleşmeli  Kur’an  kursu  öğreticisi,  imam-hatip  ve  müezzin-kayyım  alımı yapılacaktır. Boş pozisyonlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

UNVANI GRUBU KPSS PUANI ÖĞRENİM DURUMU KONTENJAN SAYISI
Kur’an Kursu Öğreticisi 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi (Kadın) 1000
2 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız (Kadın) 150
3 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi + Hafız (Erkek) 100
4 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız (Kadın) 75
5 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız (Erkek) 90
6 KPSSP122 İHL + Hafız (Kadın) 25
7 KPSSP122 İHL + Hafız (Erkek) 60
TOPLAM 1500
UNVANI GRUBU KPSS PUANI ÖĞRENİM DURUMU KONTENJAN SAYISI
İmam- Hatip 1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 2240
2 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL +
Hafız
5
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL /
Lise
30
4 KPSSP124 Diğer Lisans + İHL + Hafız 5
5 KPSSP124 Diğer Lisans + İHL 50
6 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız 150
7 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL 800
8 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans 80
9 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İHL 40
10 KPSSP122 İHL + Hafız 2000
11 KPSSP122 İHL 200
TOPLAM 5600
UNVANI GRUBU KPSS PUANI ÖĞRENİM DURUMU KONTENJAN SAYISI
Müezzin-
Kayyım
1 KPSSP124 İlahiyat Fakültesi 5
2 KPSSP124 Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL /
Lise
5
3 KPSSP124 Diğer Lisans + İHL / Lise + Hafız 5
4 KPSSP123 İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız 25
5 KPSSP123 Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İHL 20
6 KPSSP123 Diğer Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız 5
7 KPSSP122 İHL / Lise + Hafız 335
8 KPSSP122 İHL 300
TOPLAM 700
I.  BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48 inci  maddesinin  (A) bendinde belirtilen
genel şartları taşımak,
2. Diyanet  İşleri  Başkanlığı  Atama  ve  Yer  Değiştirme  Yönetmeliğinde  yer  alan  ortak nitelik şartını taşımak,
3. Başvurunun  son  günü  itibariyle  unvan  gruplarına  göre  tabloda  belirtilen  öğrenim durumlarına sahip olmak,
4. 2020 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
5. Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.
6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),
7. Halen  Başkanlığımız  teşkilatında  personel  alımı  yapılacak  unvanlarda  kadrolu  veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,
•   Adaylar sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.
•   Sözleşmeli  bir pozisyonda görev  yapmakta iken  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin  Esasların  Ek  1  inci  maddesinde  istisna  edilenler  hariç  olmak  üzere,  sözleşmenin  feshi sebebiyle   görevinden   ayrılanlardan   sözleşmelerinin   fesih   tarihinden   itibaren   1   (bir)   yıl geçmeyenlerin  müracaatları  kabul  edilmeyecektir.  Bu  hususun  sonradan  anlaşılması  halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

A. YÜKSEKÖĞRENİM   MEZUNU   ADAYLAR   İLE   ELEKTRONİK   ORTAMDA MEZUNİYET   BİLGİLERİ   BULUNAN   ORTA   ÖĞRENİM   MEZUNLARININ   BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Müracaatlar,    başvuru    şartlarını    taşıyan    adayların    bizzat    kendileri    tarafından 08.11.2021-22.11.2021  (saat  23:59)  tarihleri  arasında  “sinav.diyanet.gov.tr”  adresi  üzerinden yapılacaktır.
2. Yükseköğrenim  mezunu  adayların  lisans  ve  ön  lisans  öğrenim  durumları  elektronik ortamda  tespit  edilecektir.  Yükseköğrenim  bilgileri  elektronik  ortamda  bulunmayan  adaylar, başvuru  işlemlerinden  önce  mezuniyet  bilgilerini  ilgili  kurumlar  aracılığıyla  elektronik  ortama kaydettireceklerdir.

B. ELEKTRONİK    ORTAMLARDA    MEZUNİYET    BİLGİLERİ    BULUNMAYAN ORTA ÖĞRENİM MEZUNU ADAYLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Orta  öğretim  bilgileri,  ilgili  kurumların  elektronik  ortamlarında  bulunmayan  adaylar 08.11.2021-22.11.2021tarihleri  arasında  “sinav.diyanet.gov.tr”  adresi  üzerinden  sınav  için  ön başvuru yapacaklardır.
2. Adaylar,  ön  başvurularını  onaylatmak  için  08.11.2021-22.11.2021  tarihleri  arasında (saat 08:30-16:30 arası) herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
3. Adaylar,   başvuru   onayı   için   Kimlik   Belgesi   (nüfus   cüzdanı,   kimlik   kartı   veya pasaport),  Kontenjan  grubuna  göre  öğrenim  durumlarını  gösteren  mezuniyet  belgesini  ibraz edeceklerdir.
4. Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurt dışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olan adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.
5. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayların sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini   gerçekleştireceklerdir.   Belgeleri   eksik   olan   adayların   başvuru   onaylama   işlemi yapılmayacaktır.
6. Başkanlığımız “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il veya ilçe  müftülüklerinde  başvuru  onay  işlemini  yaptırmayan  adayların  başvuru  talepleri  dikkate alınmayacaktır.

C. BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1. +Hafız gruplara müracaat etmek isteyen adaylardan, hafızlık bilgisi başvuru ekranına otomatik  gelmeyenler,  hafızlık  bilgilerini  müftülüklere  kayıt  yaptırdıktan  sonra  müracaatlarını yapabileceklerdir.
2. Başvuru  işlemlerinin  hatasız,  eksiksiz  ve  duyuruda  belirtilen  hususlara  uygun  olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
3. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
4. Adaylar,    başvuru    ekranındaki    ilgili    alana   1000   karakteri    aşmayacak   şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.
5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2. “Sınav  Giriş  Belgesi”  alma  ve  sınav  sonuç  öğrenme  işlemleri  adaylar  tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
1. Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir.
3. Sınav sözlü olarak Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir,  Kayseri,  Konya,  Kastamonu,  Manisa,  Tekirdağ,  İstanbul  (Avrupa),  İstanbul  (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır.
4. Adaylar,  sözlü  sınava  girmek  istedikleri  sınav  merkezini  sınav  başvuru  ekranındaki ilgili  kısımda  belirteceklerdir.  Başvuruların  onaylanmasından  sonra  adayların  sınav  merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav  tarihi,  başvuruların  tamamlanmasından  sonra  yapılacak  gerekli  hazırlıkların ardından ilan edilecektir.
6. Sınav Konuları:
A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Hitabet (10 puan).
B) Müezzin-Kayyım için;
a) Kur’an-ı Kerim (70 puan),
b) Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları) (20 puan),
c) Ezan ve ikamet (10 puan).
7. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet   sitesinde   yayımlanan   “Diyanet   İşleri   Başkanlığı   Teşkilatında   Din   Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
8. Adaylar,  sınav  tarihi  ve  yerini  belirten  “Sınav  Giriş  Belgesi”  ile  birlikte  kimlik belgelerinden  birini  (nüfus  cüzdanı,  kimlik  kartı  veya  pasaport)  sınava  gelirken  yanlarında bulunduracaklardır.   Kimlik   belgesi   ve   sınav   giriş   belgesi   bulunmayan   adaylar   sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
9. Sınava  girmeye  hak  kazandığı  halde  ilan  edilen  sınav  tarihlerinde  sınava  katılmayan adaylar  sınav  hakkını  kaybetmiş  sayılacaktır.  Bu  durumdaki  adaylara  ikinci  bir  sınav  hakkı verilmeyecektir.

V. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
1. Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav sonuçlarının yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde bu duyurunun “İLETİŞİM” başlığında belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapacaklardır.  Belirtilen  süre  içerisinde  ulaştırılmayan  ve  “DİĞER  HUSUSLAR”  başlığında belirtilen şekilde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
2. İtirazların sonucu en geç 15 (on beş) gün içinde adaylara bildirilecektir.

VI. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı  sıralaması  sözlü  sınav  puanı  esas  alınarak  yapılacaktır.  Sözlü  sınav  puanların eşit  olması  halinde  sırasıyla  KPSS  puanı  yüksek  olana,  KPSS’ye  katıldığı  öğrenim  belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadar adayın ataması yapılacaktır.

VII.  DİĞER HUSUSLAR
1. 7315  sayılı  Güvenlik  Soruşturması  ve  Arşiv  Araştırması  Kanunu  gereğince  arşiv araştırması sonucuna göre adayların ataması yapılacaktır.
2. Başkanlık  sınav  sürecinin  her  aşamasında  adaylar  tarafından  belirtilen  hususlarda adaylardan ayrıca bilgi ve belge talep edebilecektir.
3. Sınav  öncesi,  sonrası  ve  yerleştirme  sürecindeki  işlemlerde  gerçeğe  aykırı  bilgi  ve belge  verdiği  veya  beyanda  bulunduğu  tespit  edilen  adayların  başvuru  ve  sınavları  geçersiz sayılacaktır.
4. Adayların, sınavın tüm aşamalarıyla ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza  ve  adreslerinin  yer  aldığı  ıslak  imzalı  yazılı  dilekçe  ile  Başkanlığımız  İnsan  Kaynakları Genel  Müdürlüğü  Personel  Sistemleri  Eğitim  ve  Sınavlar  Daire  Başkanlığına  ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav sonucu  yerleştirmesi  yapılanlar,  üç  yıl  süreyle başka bir  yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.
6. Sözleşme    gereği    üç    yıllık    çalışma    süresini    tamamlayanlar,    talepleri    halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorundadır.
7. İlahiyat   Fakültesi   grubunda   Kur’an   kursu   öğreticisi   unvanında   yerleşmeye   hak
kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.
8. Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
9. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633  sayılı  Diyanet  İşleri  Başkanlığının  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun,  Sözleşmeli Personel   Çalıştırılmasına   İlişkin   Esaslar,   Diyanet   İşleri   Başkanlığı   Vaizlik,   Kur’an   Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VIII.İLETİŞİM
Yazışma Adresi   :  Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon                :  (0312) 295 70 00
Fax                      :  (0312) 285 85 72
E-mail                  :  persis@diyanet.gov.tr

Yorum Yap