1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak

Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Şoför, Hemşire, Ebe, Sağlık Personeli gibi kadrolarda istihdam edilecek 38 Sözleşmeli Personel için başvurular 15 gün içerisinde ŞAHSEN yapılacak.

Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak
0

Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi, Büro Personeli, Şoför, Hemşire, Ebe, Sağlık Personeli gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak. Başvurular 23 Mart 2023 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ŞAHSEN yapılacak.

GENEL AÇIKLAMA VE ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.3- 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
9- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.

Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak

Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak
Adıyaman Üniversitesi Çeşitli Alanlarda 38 Sözleşmeli Personel Alacak

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
– Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına Başvuru Formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen yapılacaktır.
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Adayların birden fazla kadroya başvuru yaptığı tespit edildiği takdirde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

– Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilip haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
– Üniversite gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1. Başvuru formu (İlgili form başvuru linkinden indirilip (https://tkyk.adiyaman.edu.tr/tr/kalite-kayitlari/formlar) ıslak imzalı şekilde imzalanacak başvuru evraklarına eklenecektir)
2. Mezuniyet belgesi (e-Devletten alınabilen, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi)
3. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)
4. KPSS sonuç belgesi ÖSYM Barkotlu Çıktı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
5. Tecrübeyi gösteren belge (Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi)
6. Erkek adaylar için e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu askerlik durum belgesi.
7. Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilen doğrulama kodlu belge)
8. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
– Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacaktır.
– Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
– İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
– KPSS (B) grubu (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibarıyla en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.adiyaman.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
– Yerleşmeye hak kazanan adaylar için yapılacak olan arşiv araştırması sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

İlan metni için  tıklayınız

Benzer ilanlar için Sözleşmeli Personel Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

 

Yorum Yap