1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak
0

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak. Ankara  Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesinin  Ankara  ili  ve  ilçelerindeki  birimlerinde  istihdam  edilmek  üzere,  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu”nun 4. maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS ve 2018 – 2020 EKPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 116 (yüz on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir.

Şahsen veya posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.   (Online   olarak   yapılan   başvurular   için   istenen   tüm   bilgi   ve   belgeler   gerektiğinde   Rektörlüğümüzce   adaylardan   fiziksel   olarak istenebilecektir.)

GENEL AÇIKLAMA VE ŞARTLAR:
– Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
– Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak.
–  657  Sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  çalışmaya  ve  görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek vücut  veya  akıl hastalığı  ile  ilgili  engeli  bulunmamak.  (Göreve  asaleten  atanma  aşamasında  atanmaya  hak  kazanan  tüm  adaylardan  hastanelerden  alınacak  rapor istenecektir.)
–  Başvuracak  adaylardan  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B  maddesine  göre  kamu  kurumlarında  istihdam  edilenlerin,  “Bu  şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek  taraflı  feshetmeleri  halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
–  KPSS  sınavına  girmiş  olmak.  BP13  kodlu  Büro  Personeli  kadrosuna  başvuracaklar  için  EKPSS  sınavına  girmiş  olmak.  (Lisans  mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
2. Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399- 49711f538015.docx) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
3. Mezuniyet Belgesi: e-Devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi.
4. Nüfus Kayıt Örneği: e-Devlet Barkotlu
5. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
6. Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama Belgesi
7. Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM’den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayan belge.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
–  Tüm  atamalar  KPSS  puan  sıralamasıyla  olacaktır.  Adayların  puanlarının  eşit  olması  halinde  mezuniyet  tarihi  önce  olan,  bunun  da  eşit  olması halinde doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
– Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav/mülakat yapılmayacaktır.
– KPSS (B) grubu (KPSS-P3), (KPSS-P93), (KPSS-P94) ve BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS (EKPSS-P1) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan

Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:
1. Özgeçmiş
2. Adli Sicil Belgesi: e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı
3. Detaylı Hizmet Dökümü: e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalı
4. Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf
5. Sağlık Raporu: Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair tek hekimden alınmış sağlık raporu
6. Askerlik Durum Belgesi: e-Devlet barkotlu çıktı
7. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak-1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak-1
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alacak

İlan metni için tıklayınız

Yorum Yap