1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak

Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere 48 sözleşmeli personel alacak. Son Başvuru 4 Nisan...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak
0

Hemşire, Tekniker, Teknisyen, Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli gibi kadrolarda istihdam edilmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin Resmi gazetede yayınladığı ilana göre 48 sözleşmeli personel alımı yapılırken Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puanı dikkate alınacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak (5)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak (5)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak (5)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak (5)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi farklı alanlarda 48 sözleşmeli personel alacak

Genel Şartlar:
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
– KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
Özel Şartlar:
– Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması
– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
– Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
– Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecektir.
– Adayların https://ilan.comu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapamayacaktır.
– Başvuru süresince mevcut başvuruda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
– Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
– Lise mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
– Adaylar deneyim için e-Devletten alacakları barkodlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya Kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
– Sertifika istenilen pozisyonlar için; ilan başvuru süresi içinde alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir.
– Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dahilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
– Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
– Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, istenen gerekli belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın http://personel.comu.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi için pozisyonun kadro sayısının 10 (on) katı kadar, diğer pozisyonlar için ise kadro sayısının 2 (iki) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. ASIL olarak atanmaya hak kazanan adayların kesin kayıt için başvuru yapmaması, şartları taşımıyor olması veya hakkından feragat etmesi halinde yedek adaylar sırasıyla çağırılacaktır.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için asıl ve yedek olarak belirlenen adaylar boy/kilo kontrolünün sağlanması amacıyla ilan edilecek tarihlerde Personel Daire Başkanlığı’na şahsen başvuru yapacaklardır.
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylar için; incelenen adayın boy-kg şartını sağlamadığı takdirde sıra ile sonraki adayların başvuruları değerlendirilecektir.
– Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
– Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM
İlan ile ilgili sorular için; 0 (286) 218 00 18 – Dahili: 10122 – 10121 – 10123 – 10132 – 10120

İlan metni için  tıklayınız

Benzer ilanlar için Sözleşmeli Personel Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

Yorum Yap