1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Güvenlik Görevlisi Alınacak

Güvenlik Görevlisi Alınacak
Galatasaray Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alımı
0

Üniversiteye Güvenlik Görevlisi Alınacak. Galatasaray Üniversitesine 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın  sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.

A) GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmamak.
c) Güvenlik ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
ç) İlan son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak.
d) Erkek adaylarda 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 den az olmamak.
e) Kadın adaylarda 160 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 10 dan fazla, 13 den az olmamak.
f) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
g) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

Galatasaray Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alınacak
Galatasaray Üniversitesi Güvenlik Görevlisi Alınacak

B)BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

a) Başvuru Formu (www.gsu.edu.tr internet sayfasından temin edilebilir.),
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.),
c) Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
ç) Sağlık durumuna ilişkin yazılı beyan,
d) KPSS (B) grubu puanını gösteren belge fotokopisi,
e) Yukarıda yazılı olan özel şartlar bölümünde istenen belgeler,
f) 1 adet fotoğraf. Adayların, ilgili belgeler ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.

C)YERLEŞTİRME VE ADAYLARIN ATAMA İŞLEMİ İLE DİĞER HUSUSLAR

a) Yerleştirilmeye hak kazanan adayların hazırlanması gereken evrakları 7 gün içinde Üniversite Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayan ya da sözleşmeyi imzaladığı halde göreve başlamayan adaylar nedeniyle boş kalan kadrolara yedek adaylardan sırayla yerleştirme yapılacaktır.
b) Yerleştirme ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemizin www.gsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
c) Eksik veya yanlış beyanda bulunan ve yapmış olduğu beyanı belgeleyemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlan metni için tıklayınız

Yorum Yap