1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

İçişleri Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak

İçişleri Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
İçişleri Bakanlığına 7 Bilişim Personeli Alınacak
0

İçişleri Bakanlığı 7 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak. Personel Alımı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç (3) yıllık, diğerleri için en az beş (5) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR
1. PROJE MİMARI – KATEGORİ A (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde en az on (10) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) 0.1 derece RMS enstrümante açısal doğruluğa sahip olan ve MUSIC, ESPRIT ve benzeri matematiksel algoritmalar ile çalışan yön bulma almaç sistemleri tasarımı konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
ç) Yılda en az 1.000.000 adet CDR veri seti üzerinde işlem yapmış olan uydusal gerçekzamanlı yüksek çözünürlüklü veri aktarım sistemlerinin demodülasyon ve deşifreleme algoritması konusunda tecrübeli ve bu sistemleri operasyonel sahada faaliyete almış olmak,
d) Anayurt ve sınır güvenliği sistemi, radar, elektronik harp, istihbarat, muhabere komuta kontrol sistemleri, RF karıştırıcı sistemler, radar ikaz almaç sistemleri, dinleme ve kestirme sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
e) Radyo frekans, elektromanyetik ve mikrodalga modüllerin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçlerinde tecrübeli olmak ve simülasyonlarını yapabilmek,
f) RF ve mikrodalga alt malzeme seçim konusunda bilgili olmak,
g) Radar, anten, güç yükselteç, almaç, göndermeç, telsiz sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
ğ) Sayısal ses ve veri haberleşme sistemlerinin teknik özellikleri, tasarım ve üretim süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
h) RF elektromanyetik sistem gereksinim özellikleri belirleme ve uygun mimari tasarımı oluşturma konularında tecrübeli olmak,
ı) Analog, sayısal, güç kaynağı, işlemci kartları (FPGA, PCB) tasarımı, kodlaması ve alt bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) Sayısal sinyal işleme algoritmaları konusunda tecrübeli olmak,
j) Sistem tasarımı, iş dağılım ağacı, teknik maliyet planları, teknik takvim oluşturabilir olmak,
k) Altyüklenici yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
l) Çözüm mimarilerine yönelik risk yönetim planlarını yapmak konusunda tecrübeli olmak,
m) Proje yönetim ve sistem mühendisliği standart süreçleri konusunda tecrübeli olmak,
n) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
o) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.

TERCİHEN;
a) Matlab, Arduino, Spark Genesis, HFSS yazılımlarında bir bölümü ya da tamamı konusunda tecrübeli olmak,
b) DOORS yazılımı kullanabilmek,
c) PMP, PMI sertifikasına sahip olmak.
2. PROJE MİMARI – KATEGORİ B (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 5 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az yedi (7) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Yazılım kalite, güvence, değişiklik yönetimi ve yazılım doğrulama faaliyetlerini gerçekleştirecek tecrübeye sahip olmak,
ç) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
e) Çok katmanlı mimarı ve SOA hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) ASP.NET MVC, ASP.NET CORE MVC, Web API, C# .NET, ADO.NET, IIS 8.0 ve üzeri teknolojilerle uygulama geliştirmiş olmak,
ğ) JQuery, Javascript, AJAX, Angular, React, HTML, XHTML, CSS Teknolojileri vb. Web teknolojilere hakim ve deneyimli olmak,
h) Web servisleri, SOAP, REST protokolleri ve Windows Servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ı) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama geliştirmiş olmak,
i) NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) ELK Stack(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama(Full-text search) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Dağıtık ön bellek mimarilerinin(Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) IBM MQ, RabbitMQ, Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) SQL-Server üzerinde T-SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi olmak,
n) Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (Azure DevOps, Git vb.) kullanmış olmak,
ö) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabiliyor olmak,
p) Teknik şartname hazırlık çalışmaları hususunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, bu araçların yöneticiliğini (“Admin” liğini) yapmış olmak ve bu araçların sürüm yükseltme
süreçlerinde bulunmuş olmak.

TERCİHEN;
a) Microsoft Certifıed Solutions Developer (MCSD): Web Applications sertifikasına sahip olmak.
3. KIDEMLİ İŞ ZEKÂSI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 10000 kullanıcısı olan büyük ölçekli projelerin Bilgi İşlem Departmanında (kamu veya özel sektör), kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapmış İş Zekâsı Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelendirmek,
c) İş Zekâsı ürünlerinde (Oracle BI, Power BI, IBM Cognos vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak,
ç) Oracle BI Administration Tool hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Oracle BI Analytics üzerinde rapor geliştirmiş, rapor ve dashboard konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) DWH ve ODI (Oracle Data Integrator) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
f) T-SQL, PL/SQL konusunda tecrübeli, query optimizasyonu konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
g) SQL ve veri modelleme konusunda ileri düzey tecrübe sahibi olmak,
ğ) OLAP mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
h) Oracle Weblogic Server üzerinden sunucu yönetimi, kullanıcı yönetimi ve yetki kontrolleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Veri Kalitesi, Veri Temizliği ve Veri Doğrulama konularında tecrübe sahibi olmak,
i) Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;
a) Oracle Map Builder konusunda tecrübe sahibi olmak,
b) Linux (Oracle Enterprise Linux) yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
c) Veri görselleştirme kütüphanesinden D3js hakkında tecrübe sahibi olmak.
4. KIDEMLİ SİSTEM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
c) Red Hat tabanlı işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübeli olmak,
ç) VMware sanallaştırma sistemlerinde yönetici (admin) veya uzman pozisyonunda çalışmış olmak,
d) Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetiminde ve depolama ağları (Storage Area Network – SAN) yönetiminde tecrübeli olmak,
e) SCRIPTING (PERL veya SHELL) konusunda tecrübe sahibi olmak,
f) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
g) Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi sahibi olmak,
ğ) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
i) Oracle Weblogic 11g ve 12c uygulama sunucusu kurulum ve yönetimi tecrübesine sahip olmak,
j) Büyük sistemlerde (en az 10.000 kullanıcılı uygulamalar) Weblogic, Apache, IIS vb. ortamların kurulumu ve yönetimine hakim olmak,
k) İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery)
sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak,
l) Yenilenebilir enerji sistemleri ve entegrasyonlari hakkında deneyim sahibi olmak,
m) Sistem topolojileri ve sistem mimarileri ile ilgili deneyim ve bilgi sahibi olmak,
n) Siber güvenlik teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

5. İŞ ZEKASI UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde iş zekası uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak,
c) Microsoft SharePoint ve SQL Server Reporting Services konusunda tecrübeli olmak,
ç) Microsoft Power BI, Qlik Sense, Tableau vb. gibi iş zekası araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft Power BI)
d) Microsoft SSIS, Oracle Data Integrator, Informatica Powercenter vb. gibi ETL araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak, (Tercihen Microsoft SSIS)
e) İyi derecede DAX, SQL, PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,
f) Analitik düşünebilme ve çözüm kabiliyetine sahip olmak,
g) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;
a. Veri ambarı yapılandırması ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
b. OLAP küpleri, MDX (Multidimensional Expressions) ve SSAS (Microsoft SQL Server
Analysis Services) teknolojilerinde bilgili olmak.
6. SİBER GÜVENLİK UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde siber güvenlik uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000 kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
ç) Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x
ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
g) Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Proxy ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi sahibi olmak,
j) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilir olmak.

TERCİHEN;
a) Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed Penetration Tester) veya CPTE (Certified Penetration Testing Engineer)
sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Adli Bilişim (Computer Network Forensic) konusunda bilgi sahibi olmak.
7. SİSTEM UZMANI (1 kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden veya bunların dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft Active Directory, Exchange 2013/2016/2019 ve SCCM ürünlerinin kullanıldığı bir bilgi işlem biriminde, en az 3 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,
c) Microsoft Active Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak
ç) Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Microsoft Windows Sunucularında (2012R2, 2016, 2019) bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,
e) Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
f) Powershell scripting konusunda ileri seviye deneyim sahibi olmak,
g) Sanallaştırma teknolojileri (VMware veya Hyper-V) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Skype for Business hakkında kurumsal ölçeklerde bilgi sahibi olmak,
h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
ı) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Failover cluster veya Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
1- Adaylar; e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 15-22.11.2021 tarihleri
aralığında gerçekleştirilecektir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- Başvurular e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr) hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet
şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini
ibraz ederek temin edebilirler.
3- Başvuru sırasında gerekli olan belgeler;
a) Özgeçmiş,
b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkodlu belge),
c) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki çalışma sürelerini gösteren belgelerdir. Mesleki çalışma sürelerinin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
a. Özel sektörde çalışılan süreler için e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge
ç) GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge,
d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her bir unvan için en fazla on katı (10) aday yazılı sınava çağırılacaktır.
Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.icisleri.gov.tr adresinde 26 Kasım 2021 tarihinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sınav soruları başvurduğu pozisyonun teknik ve özel şartlarında belirtilen tüm konuları kapsayacaktır.
Yazılı sınav 09 Aralık 2021 Perşembe Günü İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (Çamlıca Mah. 122. Sok. No: 4 Lalegül / Yenimahalle/ANKARA) adresinde yapılacaktır. Sınav saati, yazılı sınava girmeye hak kazanan aday listesi ile birlikte yayınlanacaktır.
Sözlü sınav 16-17 Aralık 2021 tarihlerinde İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda (İnönü Bulvarı No: 4 A- Blok Kat: 2 Bakanlıklar/ANKARA)
adresinde yapılacaktır.

V. DEĞERLENDİRME
Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanamayanlar, yazılı sınava girmeye hak kazananların listesi yayınlandıktan sonra yayın tarihi dâhil olmak üzere üç (3) iş günü içerisinde itiraz edebilecektir. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre asil ve yedek olarak
sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

VI. SINAV SONUÇLARININ İLANI
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (8.772,86) ÖZEL ŞARTLAR
başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.
Adaylar sözlü sınava gelirken başvuru sırasında istenilen belgelerin asıllarını ibraz edeceklerdir. Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu
raporu istenecektir (Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır).
Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem
yapılacaktır.

İlanın tam metni için tıklayınız

 

Yorum Yap