1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak

Başvuru 5-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sonuçları https://www.igdir.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.

Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak
0

Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak. Başvuru 5-19 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Başvuru sonuçları https://www.igdir.edu.tr/ adresinden ilan edilecek.

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adayların başvuru evraklarını eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar istenilen bilgi ve belgelerini “IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (Personel Daire Başkanlığı) Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Rektörlük Binası Kat 3” adresine gönderecektir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (476) 223 00 10,(5 hat) telefonlardan bilgi alabilecektir.

Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak
Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak
Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak
Iğdır Üniversitesi Şoför, Kaloriferci, Güvenlik görevlisi kadrolarına 5 personel alacak alacak

 BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler;
– Başvuru formu,
– 2020 KPSS sonuç belgesi,
– 2 (iki) adet fotoğraf (Bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve B Sınıfı ehliyet (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu için)
– Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Askerlik durum belgesi (Erkek Adaylar için, e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– E sınıfı ehliyet- SRC2 ve SRC4 belgeleri ile psikoteknik belgesinin aslı veya onaylı sureti (Şoför kadrosu için)
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla beden kitle endeksini gösterir belge (koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için)

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

Ön lisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.igdir.edu.tr) adresinden ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan sıralaması dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

İlan edilen sözleşmeli pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere Üniversitemizce bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

İlan metni için  tıklayınız

Benzer ilanlar için Sözleşmeli Personel Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

 

Yorum Yap