1. Ana Sayfa
  2. Sözleşmeli Personel Alımı

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak
0

Kamu kurumları tarafından yayınlanan iş ilanları devam ediyor. Yayınlanan iş ilanına göre Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak. 657 devlet Memurları Kanunu Sözleşmeli Personel çalıştırtılmasına ilişkin 4/B maddesine göre istihdam edilecek kadrolar arasında güvenlik görevlisi ve temizlik personeli kadroları var.

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak

BAŞVURU ŞARTLARI
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlıyor olmak.
2.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
3.Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
4.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
5.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
6.Görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (Görev tanımlarına www.prs.yildiz.edu.tr web adresinden ulaşılabilir. )

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI
1.Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Başlama Tarihi 28.02.2022 Bitiş Tarihi 14.03.2022 mesai bitimi.
2.Başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
3.Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.
4.Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
5.Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular ve imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi 31 Güvenlik Görevlisi ve Temizlik Personeli Alacak

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.Başvuruların incelenmesi sonucunda her bir pozisyon için istenilen nitelikleri sağlayan adaylar arasından, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir.
2.Adayların puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
3.Asıl adayın başvuru süresi içinde başvurmaması veya aranan şartları taşımadığı tespit edilmesi durumunda yerine yedek adayların sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
1.Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan asıl adaylar ile yedek adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2.Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların, görev tanımında belirtilen görevin devamlı yapılmasına engel teşkil edecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmadığını, tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekmektedir.
3.Sözleşme imzalamaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının boy/kilo ölçümleri Üniversitemiz Mediko Sosyal Merkezinde, ayrıca yaptırılacaktır.
4.Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
5.Arşiv araştırması sonucu sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların atama işlemleri gerçekleştirilecektir.
6.İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Ek Hizmet Binası Personel Daire Başkanlığı Davutpaşa Mahallesi Davutpaşa Caddesi 34220 Esenler / İSTANBUL
Telefon: 0212 3832260

İlanın tem metni için tıklayınız

Benzer ilanlar için Sözleşmeli Personel Alımı kategorimizi ziyaret edebilirsiniz

Yorum Yap